Date: 15. september 2015

Author: Lars Geithe

Tags:

Kommentarer er skrudd av for Møte i faggruppa 21. september

Møte i faggruppa 21. september

21. september møtes faggruppa for verdensarvrådet. Sakslista er som følger: 16/15 Skilting rasteplasser – samarbeid med Destinasjon Røros 17/15 Oppstartsmøte om verdensarvsenter • Innledning av Erlend Gjelsvik – 15 min • Presentasjon Aajege språk- og kompetansesenter – Thomas Ole Andersen – 15 min • Presentasjon Falkberget-senter – Jon Høsøien – 15 min • Presentasjon bibliotek – Morten Tøndel – 15 min • Diskusjon 18/15 Evaluering av verdensarvrådet/verdensarvkoordinator 19/15 Skjønnsmiddelprosjektet •…

Read More…

Date: 7. november 2013

Author: Lars Geithe

Tags:

Kommentarer er skrudd av for Møte i verdensarvrådet 15. oktober

Møte i verdensarvrådet 15. oktober

15. oktober var det møte i verdensarvrådet. På sakslista var, foruten en del orienteringssaker, sak om handlingsprogrammet i regional plan og rulleringen av dette. Videre ble behovet for å komme i gang med forvaltningsplan for verdensarvområdet diskutert, samt en egen liten sak om utforming av rapporteringsmal for organisasjoner som har kjørt «verdensarvprosjekter». Mest interessant var kanskje saken som kom opp på eventuelt. På bakgrunn av de mange vernestatusene som regionen er…

Read More…

Date: 17. september 2013

Author: Lars Geithe

Tags:

Kommentarer er skrudd av for Rydding av demningen ved Storfjellsjøen

Rydding av demningen ved Storfjellsjøen

  Fredag 13. september startet 1. klasse på byggfag ved Røros videregående skole arbeidet med å rydde demningen ved Storfjellsjøen, Nordgruvefeltet. Demningen er fra andre halvdel av 1700-tallet og ble bygd av kobberverket for å heve vannstanden i sjøen. I tilknytning til demningen ble det laget ei vassrenne som strekte seg over 4 km med et fall på 4 meter. Ved å demme opp sjøen fikk man nok fall til…

Read More…

Date: 17. september 2012

Author: Lars Geithe

Tags: , , , ,

Kommentarer er skrudd av for Besøk fra Falun

Besøk fra Falun

Torsdag 20. september kommer en delegasjon fra Falun på besøk til Røros. Dette er en oppfølging av formannskapets besøk i Falun i september i fjor. Besøket resulterte i en enighet om å se på muligheten for et norsk-svensk samarbeid innenfor pedagogikk og formidling mot barn og ungdom. Fra Røros møter representanter fra Røros skole, Røros videregående skole, Rørosmuseet og verdensarvkoordinator. Målet med møtet er å utveklse ideer og prinsipper i…

Read More…

Date: 4. september 2012

Author: Lars Geithe

Tags: , ,

Kommentarer er skrudd av for Velkommen til Verdensarvrådets hjemmeside

Velkommen til Verdensarvrådets hjemmeside

Velkommen til den nye hjemmesiden til Verdensarvrådet. Verdensarvrådet skal arbeide for ivaretakelse av verdensarvverdiene i tråd med verdensarvkonvensjonen og intensjonserklæringen for Røros bergstad og Circumferensen. Rådet skal initiere bruk av verdensarvstatusen til beste for hele Circumferensen.

Litt om oss

Verdensarvrådet skal arbeide for ivaretakelse av verdensarvverdiene i tråd med verdensarvkonvensjonen og intensjonserklæringen for Røros bergstad og Circumferensen. Rådet skal initiere bruk av statusen til beste for hele Circumferensen.

Bilder på Flickr

Kontakt Verdensarvrådet

Røros kommune v/Torfinn Rohde
Bergmannsgata 19
7374 Røros

Tlf.: 72 41 95 55 / 977 13 676
torfinn.rohde@roros.kommune.no

Utviklet av Frontal Media © 2012 | Verdensarvrådet - All Rights Reserved

scroll to top