Om oss

Verdensarvrådet skal arbeide for ivaretakelse av verdensarvverdiene i tråd med verdensarvkonvensjonen og intensjonserklæringen for Røros bergstad og Circumferensen. Rådet skal initiere bruk av verdensarvstatusen til beste for hele Circumferensen.

Torfinn Rohde – Sekretær

Verdensarvkoordinatoren er sekretær for rådet og arbeidsutvalget. Røros kommune har arbeidsgiveransvar for verdensarvkoordinatoren. Stillingen finansieres gjennom statlige tilskudd. Sammen med arbeidsutvalget skal verdensarvkoordinatoren utarbeide forslag til årlig handlingsplan, forberede møter i verdensarvrådet, og iverksette/følge opp rådets beslutninger.

Andre oppgaver er:

• bidra til god informasjon mellom de lokale, regionale og nasjonale aktørene, organisasjonene og myndighetene
• koordinere rapporteringen (samlet årsrapport og periodisk rapport til Unesco hvert sjette år)
• ha oversikt over verdensarvområdet, aktuelle problemstillinger, sentrale oppgaver, arbeidet som pågår og de ulike aktørene
• melde fra når verdensarvverdiene er truet
• bidra til å gjennomføre planen for forvaltning
• være orientert om status for området og bidra aktivt i formidlingen
• organisere samarbeid og drive nettverksbygging for å involvere ressurspersoner og kompetansemiljø som har betydning for oppfølgingen av verdensarven
• være mottaker eller adresse for forespørsler og informasjon om verdensarvområdet
• delta i nasjonale og nordiske nettverk for verdensarvkoordinatorer

Kontakt

Verdensarvkoordinator for Røros bergstad og Circumferensen

Røros kommune v/Torfinn Rohde
Bergmannsgata 19
7374 Røros

Telefon: 72 41 95 55 / 977 13 676
torfinn.rohde@roros.kommune.no

Medlemmer i Verdensarvrådet

De som er med i Verdensarvrådet er ordførerne i Røros, Holtålen, Os, Tolga og Engerdal kommune. I tillegg kommer politisk oppnevnte representanter for Sametinget samt Sør-Trøndelag og Hedmark fylkeskommune.

Observatører med forslags og talerett innbefatter representanter for MIST, Rørosmuseet, Hedmarks fylkesmuseum AS v/Nord-Østerdalsmuseet, Destinasjon Røros, Riksantikvaren, fylkesmannen i Hedmark og i Sør-Trøndelag, i tillegg til Kulturminneforvalter Røros kommune.

 

Les mer om våre vedtekter på denne siden »

Litt om oss

Verdensarvrådet skal arbeide for ivaretakelse av verdensarvverdiene i tråd med verdensarvkonvensjonen og intensjonserklæringen for Røros bergstad og Circumferensen. Rådet skal initiere bruk av statusen til beste for hele Circumferensen.

Bilder på Flickr

Kontakt Verdensarvrådet

Røros kommune v/Torfinn Rohde
Bergmannsgata 19
7374 Røros

Tlf.: 72 41 95 55 / 977 13 676
torfinn.rohde@roros.kommune.no

Utviklet av Frontal Media © 2012 | Verdensarvrådet - All Rights Reserved

scroll to top