Ofte Spurte Spørsmål (FAQ)

Nedenfor har vi samlet noen ofte spurte spørsmål («frequently asked questions»)

Hvis du ikke finner svaret på spørsmålet ditt på denne siden, ber vi om at du sender oss en e-post med spørsmålet.

 • Hva er en verdensarv?

  Noen av stedene på UNESCOs verdensarvliste er av så stor betydning at tapet av dem ville være uerstattelig for menneskeheten. Verden har derfor et felles ansvar for å ta vare på disse stedene for kommende generasjoner. UNESCOs verdensarvoppdrag er blant annet å oppmuntre land til å signere Konvensjonen for vern av verdens kultur- og naturarv, tilby nødhjelp til verdensarvsteder i umiddelbar fare og oppmuntre til internasjonalt samarbeid om vern av verdens kultur- og naturarv.
 • Hva er Verdensarvrådet?

  Verdensarvrådet skal arbeide for ivaretakelse av verdensarvverdiene i tråd med verdensarvkonvensjonen og intensjonserklæringen for Røros bergstad og Circumferensen. Rådet skal initiere bruk av verdensarvstatusen til beste for hele Circumferensen.
 • Hvem er med i Verdensarvrådet?

  De som er med i Verdensarvrådet er ordførerne i Røros, Holtålen, Os, Tolga og Engerdal kommune. I tillegg kommer politisk oppnevnte representanter for Sametinget samt Sør-Trøndelag og Hedmark fylkeskommune. Observatører med forslags og talerett innbefatter representanter for MIST, Rørosmuseet, Hedmarks fylkesmuseum AS v/Nord-Østerdalsmuseet, Destinasjon Røros, Riksantikvaren, fylkesmannen i Hedmark og i Sør-Trøndelag, i tillegg til Kulturminneforvalter Røros kommune.
 • Hva gjør Verdensarvkoordinatoren?

  Verdensarvkoordinatoren er sekretær for rådet og arbeidsutvalget.  Røros kommune har arbeidsgiveransvar for verdensarvkoordinatoren.  Stillingen finansieres gjennom statlige tilskudd. Andre arbeidsoppgaver er:

  • bidra til god informasjon mellom de lokale, regionale og nasjonale aktørene, organisasjonene og myndighetene
  • koordinere rapporteringen (samlet årsrapport og periodisk rapport til Unesco hvert sjette år)
  • ha oversikt over verdensarvområdet, aktuelle problemstillinger, sentrale oppgaver, arbeidet som pågår og de ulike aktørene
  • melde fra når verdensarvverdiene er truet
  • bidra til å gjennomføre planen for forvaltning
  • være orientert om status for området og bidra aktivt i formidlingen
  • organisere samarbeid og drive nettverksbygging for å involvere ressurspersoner og kompetansemiljø som har betydning for oppfølgingen av verdensarven
  • være mottaker eller adresse for forespørsler og informasjon om verdensarvområdet
  • delta i nasjonale og nordiske nettverk for verdensarvkoordinatorer

 • Hva er Circumferensen?

  Et sirkelformet område omkring funngruvene der eieren hadde spesielle rettigheter. I dette tilfellet Røros Kobberverks virkeområde som verket ble tildelt av Kong Christian IV i forbindelse med Røros Kobberverks opprettelse i 1644. Circumferensen hadde en utstrekning på 4.5 mil i alle retninger rundt den første funngruven på Storvola («Storwartz»).

 

 

Litt om oss

Verdensarvrådet skal arbeide for ivaretakelse av verdensarvverdiene i tråd med verdensarvkonvensjonen og intensjonserklæringen for Røros bergstad og Circumferensen. Rådet skal initiere bruk av statusen til beste for hele Circumferensen.

Bilder på Flickr

Kontakt Verdensarvrådet

Røros kommune v/Torfinn Rohde
Bergmannsgata 19
7374 Røros

Tlf.: 72 41 95 55 / 977 13 676
torfinn.rohde@roros.kommune.no

Utviklet av Frontal Media © 2012 | Verdensarvrådet - All Rights Reserved

scroll to top