Date: 7. november 2013

Author: Lars Geithe

Tags:

Kommentarer er skrudd av for Møte i verdensarvrådet 15. oktober

Møte i verdensarvrådet 15. oktober

15. oktober var det møte i verdensarvrådet. På sakslista var, foruten en del orienteringssaker, sak om handlingsprogrammet i regional plan og rulleringen av dette. Videre ble behovet for å komme i gang med forvaltningsplan for verdensarvområdet diskutert, samt en egen liten sak om utforming av rapporteringsmal for organisasjoner som har kjørt «verdensarvprosjekter».

Mest interessant var kanskje saken som kom opp på eventuelt. På bakgrunn av de mange vernestatusene som regionen er underlagt, ser verdensarvrådet det nødvendig å få til et langt bedre samarbeid mellom sektorene natur- og kulturminneforvaltning. Circumferensen omfavner også store deler av Forollhogna nasjonalpark med landskapsvernområder, samt Femundsmarka nasjonalpark med landskapsvernområder. I tillegg er den østlige delen av Circumferensen sør-samisk reinbeitedistrikt. I overlappen mellom grensene for kulturminneforvaltninga, naturforvaltninga og reindriftsforvalntinga ligger det potensielt mange felles ambisjoner. Verdensarvrådet ønsker derfor at det legges fram en skisse til en forvaltningspilot hvor regionen sees som en helhet. Skissa skal legges fram for rådet 11. desember i år.

Referatet fra møtet kan leses her Referat 15. oktober

Comments are closed.

Litt om oss

Verdensarvrådet skal arbeide for ivaretakelse av verdensarvverdiene i tråd med verdensarvkonvensjonen og intensjonserklæringen for Røros bergstad og Circumferensen. Rådet skal initiere bruk av statusen til beste for hele Circumferensen.

Bilder på Flickr

Kontakt Verdensarvrådet

Røros kommune v/Torfinn Rohde
Bergmannsgata 19
7374 Røros

Tlf.: 72 41 95 55 / 977 13 676
torfinn.rohde@roros.kommune.no

Utviklet av Frontal Media © 2012 | Verdensarvrådet - All Rights Reserved

scroll to top