Dokumenter

På denne siden kan du laste ned relevante dokumenter.

Saksdokumenter Verdensarvrådet


Referater Verdensarvrådet


Saksdokumenter faggruppa


Referater faggruppa


Andre dokumenter

Vedlegg III Tema, attributter, signifikante objekter m.m
Immateriell Kulturarv Temaoversikt
Vedtekter for verdensarvrådet
Regional plan Røros bergstad og Circumferensen
Handlingsprogram regional plan 2015-2017
The World Heritage Convention
Managing Cultural WH

Litt om oss

Verdensarvrådet skal arbeide for ivaretakelse av verdensarvverdiene i tråd med verdensarvkonvensjonen og intensjonserklæringen for Røros bergstad og Circumferensen. Rådet skal initiere bruk av statusen til beste for hele Circumferensen.

Bilder på Flickr

Kontakt Verdensarvrådet

Røros kommune v/Torfinn Rohde
Bergmannsgata 19
7374 Røros

Tlf.: 72 41 95 55 / 977 13 676
torfinn.rohde@roros.kommune.no

Utviklet av Frontal Media © 2012 | Verdensarvrådet - All Rights Reserved

scroll to top